.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa   facebook

Witamy na naszej stronie!                                                                            .       

.: Peregrynacja Relikwii i Obrazu :.

Luty 2018:

W dniach 26-27 maja 2018r. odbędzie się 94. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę, której organizatorami będą środowiska służby zdrowia z Diecezji Zamoysko-Lubaczowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej. W związku z tym, w ramach duchowego przygotowania do pielgrzymki, w poszczególnych diecezjach dokona się peregrynacja relikwii bł. lekarki s. Ewy Noiszewskiej i bł. pielęgniarki s. Marty Wieckiej oraz obrazu przedstawiającego błogosławionych, sługi Boże oraz kandydatów na ołtarze - czyli szlachetnych Polaków, związanych ze środowiskiem polskiej słuzby zdrowia. Relikwie i Obraz nawiedzają kaplice szpitalne, domy pomocy społecznej i hospicjum naszej diecezji w dniach od 5 lutego 2018r. do 25 maja 2018r. według ustalonego porzadku.

Zapraszamy na Peregrynację Relikwii i Obrazu: "Szlachetni Polacy w służbie zdrowia", która rozpocznie sie w naszej Kaplicy Szpitalnej pw Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych w Tomaszowie Lub. dnia 25 lutego 2018r. w trakcie uroczystej Mszy św. sprawowanej o godz. 15:30 pod przewodnictwem Ks. Dziekana mgr Grzegorza Chabrosa. Zakończenie nastąpi 4 marca 2018r, podczas Mszy św. o godz. 15:30.

Czas całorocznej peregrynacji w trzech diecezjach (rzeszowskiej, przemyskiej i zamojsko-lubaczowskiej) niech będzie okresem duchowego przygotowania do majowej pielgrzymki pracowników służby zdrowia. Niech to bedzie także czas wspólnej modlitwy o potrzebie łaski i światło Ducha Świętego oraz wrażliwość ludzką do rozwiązywania problemów środowiska medycznego.

Osoby prezentowane na obrazie „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”, to istotnie Polacy związani z posługą, pracą w służbie zdrowia.

 • Błogosławiona s. Marta Wiecka (pielęgniarka) Urodzona 12 stycznia 1874 w Nowym Wiecu, zmarła 30 maja 1904 w Śniatyniu (obecnie Ukraina). Została beatyfikowana 24 maja 2008 we Lwowie. Uroczystości przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone z udziałem m.in. kard. Stanisława Dziwisza. Wspomnienie liturgiczne – 30 maja.
 • Błogosławiona s. Ewa Noiszewska (lekarka – dr Bogumiła Noiszewska) Urodzona 24 czerwca 1885 w Ostaniszkach, zmarła 19 grudnia 1942 na Górze Pietralewickiej koło Słonimia. Została beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Wspomnienie liturgiczne – z okazji 108 błogosławionych męczenników – 12 czerwca lub 19 grudnia.
 • BŁ. SIOSTRA ALICJA KOTOWSKA CR, ur. 20 listopada 1899 w Warszawie, zm. 11 listopada 1939 w lesie piaśnickim– polska siostra zakonna, zmartwychwstanka, przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie w latach 1934-1939. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników, ofiar II wojny światowej.
 • BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO – Kapelan Służby Zdrowia i Solidarności
 • SŁUŻEBNICA BOŻA HANNA CHRZANOWSKA Papież Franciszek 1 października 2015 roku promulgował dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.
 • LEKARZ KAZIMIERZ HOŁOGA Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 20 lipca 2016 r. wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. A 12 września 2016 r. odbyła się pierwsza sesja Trybunału Beatyfikacyjnego w tej sprawie.
 • ROZALIA CELAKÓWNA Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego odbyło się na prośbę Fundacji Serca Jezusa 5 listopada 1996 roku, a dokonał go ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski.
 • STANISŁAWA LESZCZYŃSKA W 1992 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny.
 • MAGDALENA MARIA EPSTEIN 20 kwietnia 2007 w kościele sióstr dominikanek w Krakowie został uroczyście zamknięty proces na szczeblu diecezjalnym przez kard. Stanisława Dziwisza, po czym akta procesu zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, celem dalszego postępowania.
 • JANINA WOYNAROWSKA Proces beatyfikacyjny rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski dnia 18 czerwca 1999 roku.
 • DOKTOR ALEKSANDRA GABRYSIAK Kandydatka do wyniesienia na ołtarze. W 2012 roku Zarząd Główny KSLP wystosował list intencyjny do księdza biskupa Jana Styrny, ordynariusza diecezji elbląskiej, z prośbą o rozpoczęcie procesu informacyjnego, a następnie beatyfikacyjnego.

Bardzo serdecznie zapraszam ma wspomniane uroczystości

Ks. J. Rzechuła-Kapelan


SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.