.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa   facebook

Witamy na naszej stronie!                                                                            .       

.: Dzwon w Kaplicy :.

DZWON DLA NASZEJ KAPLICY SZPITALNEJ

"Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie" (Ps 95)

W krajach chrześcijańskich dzwony pełnią ważną funkcję religijną, wzywają na nabożeństwa i do modlitwy, uświetniają swoim dźwiękiem uroczystości i święta.....

Donośny i dobrze słyszalny głos dzwonu wzywał chrześcijanina na nabożeństwa, zwracał myśli ku wieczności i sprawowaniu tajemnic wiary. Dźwięk dzwonu oznajmiał chrzest dziecka, towarzyszył orszakowi pogrzebowemu. Dzwoniono przed każdą Mszą Świętą, na wjazd biskupa, gdy niesiono wiatyk dla chorego, a także w czasie konania umierających.

W dzwony uderzano podczas procesji, na Podniesienie, w czasie sumy na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, podczas "Te Deum". Dzwoniono trzykrotnie na "Anioł Pański". Jego dźwięk dało się słyszeć przed lub w czasie burzy, a w czasie epidemii miał pobudzać do modlitwy o Bożą opiekę.

Jednak dzwonów i dzwonków używano nie tylko w celach religijnych. W IX wieku były zawieszane na specjalnych wieżach i pełniły funkcje sygnalizacyjną. W śedniowieczu bito w dzwony w czasie egzekucji. Dzwony ostrzegały przed najazdem wroga, biły na trwogę podczas pożarów, głosiły śmierć i narodziny władców.

Obok tradycyjnych funkcji i zastosowań dzwonów w XX wieku pojawiły się instrumenty pełniące funkcje pomników. W 1949 roku w Hiroszimie zawieszono Dzwon Pokoju, którego dźwięki co roku przypominają ofiary wybuchu bomby atomowej. W Polsce, w Poznaniu znajduje się Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami.

Społeczność naszego Szpitala (chorzy i personel) podjęła decyzję o ufundowaniu dzwonu przy Kaplicy Naszego Szpitala – będzie to wotum wdzięczności za Bożą opiekę nad naszym Szpitalem i naszą Świątynią. W tym dzwonie zatopione będą nasze wdzięczne serca. Niech dźwięk tego dzwonu będzie głosem Boga zapraszającego na spotkanie z Nim w naszej Świątyni.

Ks. Kapelan Szpitala oraz Społeczny Komitet Organizacyjny Rozbudowy Kaplicy Szpitalnej

Informacja !

Osoby popierające inicjatywę rozbudowy Kaplicy Szpitalnej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez umieszczenie na jej dachu dzwonu proszone są o dobrowolną wpłatę na konto.

Nr rachunku bankowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim:
Bank PEKAO S.A. I O/Tomaszów Lubelski
67 1240 2832 1111 0000 3300 7188
tytułem: Wpłata na dzwon

W imieniu pracowników i pacjentów Szpitala dziękujemy za wsparcie finansowe.

Społeczny Komitet Rozbudowy Kaplicy Szpitalnej


Przygotowała: mgr Izabela Parkot

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.