.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
ip: 3.238.204.167
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa

Witamy na naszej stronie!                                                                             .       

.: Podpisanie umowy na dofinansowanie :.W dniu 20 listopada 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.13.01.00-06-0012/18-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia”.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 i polega na zakupie sprzętu i wyposażenia medycznego do oddziałów oraz pracowni SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, co zapewni poszerzenie zakresu oraz wzrost jakości świadczonych usług medyczny.

Projekt przewiduje zakup m.in. rezonansu magnetycznego

 • videogastrofiberoskopu i kolonoskopu
 • videobronchofiberoskopu
 • transportowego aparatu ECHO
 • przewoźnego aparatu RTG
 • echokardiografu
 • testu wysiłkowego z bieżnią
 • aparatów USG i EEG
 • lampy do fototerapii
 • kardiostymulatorów
 • respiratorów
 • wyposażenie oddziałów w nowoczesne łóżka chorych

  Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla osób objętych projektem.

  Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
  Miejscowość: Tomaszów Lubelski
  Województwo: Lubelskie
  Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna
  Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia
  CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 7 347 995,62 PLN
  DOTACJA: 4 923 156,99 PLN
  »zakończenie realizacji projektu - czytaj dalej
 • SP ZOZ
  Tomaszów Lubelski
  Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
  © 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.